ES / CAT / EN / FR
 

Organització, management i equips

Col.laboració o individualisme

Davant un baix rendiment,

 • Liderem de manera conscient, estratègica i eficaç?
 • Alineem els interessos individuals amb els de els equips/organització/societat?
 • Fomentem un lideratge compartit que permeti co-crear?
 • Com deleguen els líders?
 • Quant confies en el teu equip?
 • Com de coordinats estan els equips?
 • Fins a on podrien arribar els nostres equips?
Enfront de:

 • Desgast de l'equipo
 • Desmotivació
 • Productivitat baixa
 • Absentisme
 • Comunicació irregular
 • Coordinació deficient
 • Falta d'implicació

A Cataliza
promovem:

 • Actitud 
 • Mentalitat resolutiva
 • Equilibri personal
 • Autoconeixement i autogestió
 • Implicació i compromís
 • Autoliderazgo

com ho fem